Taakomschrijving Coördinator en assistentcoördinator

niet van toepassing

Elk afdelingsteam van Leergeld Noord Veluwe heeft een coördinator, een assistent-coördinator en enkele intermediairs. Als coördinator ben je de spil in de organisatie. Bij jou komen de aanvragen van gezinnen binnen, die je verdeelt over de intermediairs. Vervolgens beoordeel je, samen met de assistent-coördinator, de aanvragen aan de hand van het verslag van de intermediairs.

Je bent als coördinator de leidinggevende van de assistent-coördinator en de intermediairs. De afdeling trekt gezamenlijk op als een klein team, waarin je als coördinator de eindverantwoordelijke bent.

Coördinator en assistent zijn een belangrijke contactpersoon naar gemeente, scholen, verenigingen en mogelijke sponsoren die kunnen bijdragen aan de financiering.
Aanvragen, beoordelen en administratieve verwerking wordt ingevoerd in een computerprogramma waarin jij de gegevens verwerkt. Je krijgt hiervoor uiteraard een training.

Coördinator en assistent-coördinator bekleden samen eigenlijk één functie, die echter meer tijd zou vergen dan van een vrijwilliger gevraagd kan worden. Daarom is de functie verdeeld over twee personen, die onderling hun werkverdeling bepalen. Afhankelijk van de aanvragen en je werkwijze schatten we dat je als coördinator en assistent-coördinator elk 1 à 2 dagen per week voor deze functie nodig hebt.

Je wordt ondersteund door het bestuur en legt er verantwoording aan af.

Wat verwachten we van je

 • Gevoel voor samenwerking en contacten
 • Voldoende beschikbaarheid
 • Vermogen om als teamspeler het afdelingsteam aan te sturen
 • Inzet en betrokkenheid bij onze doelgroep
 • Voldoende vaardigheid om het computerprogramma te gebruiken
 • Geheimhouding van alle gegevens van de aanvragers

Wat bieden we

 • Het werken in een betrokken team en bestuur
 • Ondersteuning en training voor het computerprogramma
 • Verzekering voor WA en ongevallen
 • Anonimiteit bij de contacten met de doelgroep voor je eigen privacy
 • Een vrijwilligersfunctie met uitdaging en zichtbaar resultaat.