Ons aannamebeleid

niet van toepassing

Doelstelling

Het doel van dit aannamebeleid is om ervoor te zorgen dat vrijwilligers bij Leergeld Noord Veluwe worden geselecteerd en ingezet op een manier die de missie en waarden van de organisatie ondersteunt, terwijl de veiligheid van de cliënten en de integriteit van de organisatie worden gewaarborgd.

Algemene Principes

1. Non-discriminatie: Leergeld Noord Veluwe zal geen vrijwilligers weigeren of discrimineren op basis van ras, kleur, religie, geslacht, leeftijd, nationaliteit, seksuele geaardheid, handicap of enige andere basis die wordt beschermd door de wet.
2. Transparantie: Het aannameproces zal transparant zijn en openstaan voor kandidaten van verschillende achtergronden.

Procedure

1. Aanvraag en Screening

a. Potentiële vrijwilligers dienen een aanvraag in bij Leergeld Noord Veluwe , waarin zij hun interesse en motivatie voor vrijwilligerswerk bij de organisatie uiteenzetten.
b. Leergeld Noord Veluwe voert een basisscreening uit op basis van de aanvraag om ervoor te zorgen dat de kandidaat in aanmerking komt voor vrijwilligerswerk.

2. Interview

a. Gekwalificeerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview met een of twee vertegenwoordigers van Leergeld Noord Veluwe.
b. Tijdens het interview wordt de ervaring, vaardigheden en motivatie van de kandidaat beoordeeld, evenals hun geschiktheid voor specifieke vrijwilligerstaken.
c. De kandidaten wordt gewezen op de eisen die aan het vrijwilliger zijn bij Leergeld Noord Veluwe worden gesteld. Hieraan is ook een Verklaring Omtrent Gedrag verbonden. Ook is een ondertekening van een geheimhoudingsverklaring en een vrijwilligersovereenkomst voor intermediairs verplicht.
Aanvullend dient een akkoordverklaring getekend te worden voor de werkwijze van Leergeld Noord Veluwe en registratie in het systeem Lisy.

3. Opleiding en Oriëntatie

a. Geselecteerde vrijwilligers worden verplicht om deel te nemen aan een oriëntatieprogramma dat hen bekendmaakt met de missie, waarden en beleidslijnen van Leergeld Noord Veluwe.
b. Ze krijgen ook een specifieke training die relevant is voor hun vrijwilligerstaken.

4. Supervisie en Evaluatie

a. Vrijwilligers worden beoordeeld en begeleid door de coördinator van de afdeling om hun prestaties en tevredenheid te waarborgen.
b. Eventuele problemen of zorgen worden serieus genomen en behandeld volgens het beleid van Leergeld Noord Veluwe.

7. Beëindiging van Vrijwilligerschap

a. Vrijwilligerschap bij Leergeld Noord Veluwe kan worden beëindigd op vrijwillige basis of door Leergeld Noord Veluwe zelf als dat nodig is om de organisatie en haar cliënten te beschermen.
b. In geval van beëindiging wordt dit op een respectvolle en constructieve manier afgehandeld.

Dit aannamebeleid voor vrijwilligers bij Leergeld Noord Veluwe is bedoeld om een evenwicht te vinden tussen het verwelkomen van toegewijde vrijwilligers en het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de diensten die de organisatie verleent. Leergeld Noord Veluwe is toegewijd aan het werven van vrijwilligers die bijdragen aan haar missie om kinderen in armoede te ondersteunen.

Vastgesteld door de bestuursvergadering van 8 januari 2024