Disclaimer

niet van toepassing

Deze website is bestemd voor informatie-uitwisseling over de stichting Leergeld Noord Veluwe en haar activiteiten.

De stichting besteedt veel zorg aan de informatie die we op onze website plaatsen. Ondanks die voortdurende aandacht kunnen we niet garanderen dat alle informatie op onze website juist en volledig is. Daarom aanvaardt Leergeld Noord Veluwe geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie op onze website, noch voor schade of problemen die voortkomen uit het gebruik of verspreiden ervan.

We stellen het zeer op prijs als je eventuele onjuistheden onder onze aandacht brengt. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar info@leergeldnoordveluwe.nl.

Leergeld Noord Veluwe is niet verantwoordelijk voor informatie op websites van anderen waarnaar op https://leergeldnoordveluwe.nl wordt verwezen.