Algemene voorwaarden donaties

niet van toepassing


1. Donaties: Stichting Leergeld Noord Veluwe accepteert vrijwillige financiële donaties van particulieren, bedrijven en andere organisaties.

2. Gebruik van donaties: Alle donaties worden gebruikt om onze missie en doelstellingen te ondersteunen, zoals vermeld op onze website en/of andere communicatiekanalen. We zullen redelijke inspanningen leveren om donaties op een passende en effectieve manier te gebruiken en te besteden.

3. Transparantie: We zullen alle ontvangen donaties volledig en nauwkeurig boekhouden en ervoor zorgen dat al het geld en de middelen die we ontvangen worden besteed aan het beoogde doel. Het totaal ontvangen bedrag aan donaties staat in de jaarrekening.

4. Terugbetaling: Donaties zijn vrijwillig en worden niet terugbetaald, tenzij anders vermeld in specifieke voorwaarden of overeenkomsten. In het geval van een vergissing of niet intentionele donatie, neem dan contact met ons op om het probleem op te lossen.

5. Privacy: We respecteren de privacy van onze donateurs en zullen hun persoonlijke informatie met de grootste zorg behandelen. We zullen persoonlijke gegevens niet delen, verkopen of verhuren aan derden, tenzij wettelijk vereist en/of met uitdrukkelijke toestemming van de donateur.

6. Communicatie: We streven ernaar om eventuele vragen, opmerkingen of klachten van donateurs zo snel mogelijk te behandelen.

7. Wijzigingen: We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden voor donaties op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op de website in dit document bijgewerkt.